Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za plyn

Identifikácia

Číslo faktúry: 8453809912

Identifikácia objednávky: Faktúra za plyn

Identifikácia zmluvy: Faktúra za plyn

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: SPP a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: Faktúra za plyn

Fakturovaná suma: 8053.39 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 13.01.2023

Dátum doručenia: 18.01.2023

Datum zverejnenia: 18.01.2023

Dokumenty