Obec Nová Lesná

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
20.04.2023
Crz:20.04.2023 15:29
Predmetom zmluvy je prevod vlastníckeho práva KN C č.774 o výmere 22 m2 na LV č.718 k.ú. Nová Lesná
Obč. zák. č.40/1964
164.89 € s DPH Obec Nová Lesná Jozef Hrubovčák 19.04.2023
19.04.2023
Crz:19.04.2023 12:37
Predmetom zmluvy je vzájomná zámena pozemkov medzi Ing. Jozefom Fábrym a obcou Nová Lesná parc. KNC č.1590/1
Obč. zák. č.40/1964
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Ing. Jozef Fábry 31.03.2023
04.04.2023
Crz:04.04.2023 10:21
Predmetom zmluvy je poistenie majetku Projekt IROP
9160157608
498.96 € s DPH Obec Nová Lesná UNIQA poisťovňa, a.s. 30.03.2023
31.03.2023
Crz:31.03.2023 08:52
Predmetom zmluvy je vzájomná zámena pozemkov medzi predávajúci obec N.Lesná a kupujúci Ing. Jozef Fábry
Občiansky zákon.č.40
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Inf. Jozef Fábry, 31.03.2023
30.03.2023
Crz:30.03.2023 09:16
Predmetom zmluvy je vzájomná zámena predávajúcou,obec N.Lesná a predávajúcim Juraj Glejdura k parcele KNC č.966/7
V zmysle §611 Ob.zák
45.00 € s DPH Obec Nová Lesná Juraj Glejdura 14.03.2023
14.03.2023
Crz:14.03.2023 12:38
Predmetom zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracovávaní osobných údajov podľa nariadenia EU 2016/679
Zmluva o osob.údajov
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná WEBY GROUP, s.r.o 29.12.2022
08.03.2023
Crz:08.03.2023 15:37
Predmetom zmluvy je vzájomná zámena pozemkov medzi predávajúcim obec Nová Lesná a kupujúcim Ing. Jozef Fábry
Občiansky zákon.č.40
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Ing. Jozef Fábry 08.03.2023
08.03.2023
Crz:08.03.2023 15:37
Predmetom zmluvy je vzájomná zámena pozemkov medzi obec Nová Lesná a predávajúcim Juraj Glejdura
Obč. zákon.č.40/1964
45.00 € s DPH Obec Nová Lesná Juraj Glejdura 08.03.2023
08.03.2023
Crz:08.03.2023 15:37
Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti majetku, ako aj miestnej komunikácie a verejného osvetlenia v bode 2.1
Podľa ustan.§628 Ob.
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Ján Podolský 08.03.2023
08.03.2023
Crz:08.03.2023 15:37
Predmetom nájomného vzťahu je prenajatý pozemok, ktorý je použitý pre účely zriadenia terasy k bytu č.1,nachádzajúci sa v BD č.303
Podľa ust. § 663
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Filip Kafka 08.03.2023
24.02.2023
Crz:24.02.2023 11:37
Predmetom zmluvy je poskytnúť fin. príspevok na projekt ,,Farebná obec,, v grantovom programe Regióny 2022, ochrana ŽP
Zmluva č.131202216
2300.00 € s DPH Obec Nová Lesná Ekofond SPP, n.o. 19.01.2023
24.02.2023
Crz:24.02.2023 12:45
predmetom je úprava práv a povinností medzi MAS a užívateľom pri príspevku zo strany MAS
IROP-P892-512-003-00
61750.00 € s DPH Obec Nová Lesná PRO TATRY, o.z. 13.01.2023
08.02.2023
Crz:08.02.2023 15:45
Predmetom zmluvy je dodatok zvýšenie ročného poplatku
A/1607/12/2011
94.99 € s DPH Obec Nová Lesná TOPSET Solutions s.r.o 08.02.2023
08.02.2023
Crz:08.02.2023 15:45
Predmetom zmluvy je spolupráca pri zabezpečení pedagogickej praxe v cvičnej škole v procese realizácie študentov fakulty UMB
Zmluva o spolupráci
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica 06.02.2023
07.02.2023
Crz:07.02.2023 08:06
Predmetom zmluvy je záväzok poskytovať požiadavky mandata mandátovi odborné poradenské a konzultačné služby
Podľa zákon 513/1991
100.00 € s DPH Obec Nová Lesná Progres MG, s.r.o 24.01.2023
Zobrazených 1 - 15 z celkových 297.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 19 20