Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za nádoby na posyp

Identifikácia

Číslo faktúry: 211230009

Identifikácia objednávky: Faktúra za nádoby na posyp

Identifikácia zmluvy: Faktúra za nádoby na posyp

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: REO AMOS Slovakia, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Pri majeri 23, 831 07 Bratislava

IČO dodávateľa: 31400221

Predmet faktúry: Faktúra za nádoby na posyp

Fakturovaná suma: 1074.60 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 10.01.2023

Dátum doručenia: 18.01.2023

Datum zverejnenia: 18.01.2023

Dokumenty