Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za prístup do databázy

Identifikácia

Číslo faktúry: 230163

Identifikácia objednávky: Faktúra za prístup do databázy

Identifikácia zmluvy: Faktúra za prístup do databázy

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: IŠ Plus, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Fintická 14050/119, 08 06 Prešov

IČO dodávateľa: 17922460

Predmet faktúry: Faktúra za prístup do databázy

Fakturovaná suma: 229.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 06.03.2023

Dátum doručenia: 14.03.2023

Datum zverejnenia: 15.03.2023

Dokumenty