Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za funkciu technika BOZP, PO

Identifikácia

Číslo faktúry: 2023059

Identifikácia objednávky: Faktúra za funkciu technika BOZP, PO

Identifikácia zmluvy: Faktúra za funkciu technika BOZP, PO

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Martin Majerčák

Adresa dodávateľa: Štúrova 66/56, 059 35 Batizovce

IČO dodávateľa: 45676178

Predmet faktúry: Faktúra za funkciu technika BOZP, PO

Fakturovaná suma: 135.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 13.03.2023

Dátum doručenia: 15.03.2023

Datum zverejnenia: 15.03.2023

Dokumenty