Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za vývoz KO

Identifikácia

Číslo faktúry: 1552300868

Identifikácia objednávky: Faktúra za vývoz KO

Identifikácia zmluvy: Faktúra za vývoz KO

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: Faktúra za vývoz KO

Fakturovaná suma: 3570.12 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 10.03.2023

Dátum doručenia: 15.03.2023

Datum zverejnenia: 15.03.2023

Dokumenty