Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za výmenu dverí

Identifikácia

Číslo faktúry: 0042023

Identifikácia objednávky: Faktúra za výmenu dverí

Identifikácia zmluvy: Faktúra za výmenu dverí

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Ján Kulanga

Adresa dodávateľa: Školská 290/25, 059 52 Veľká Lomnica

IČO dodávateľa: 52379787

Predmet faktúry: Faktúra za výmenu dverí

Fakturovaná suma: 232.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 08.03.2023

Dátum doručenia: 16.03.2023

Datum zverejnenia: 16.03.2023

Dokumenty