Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za vývoz olejov 200125

Identifikácia

Číslo faktúry: 1552301270

Identifikácia objednávky: Faktúra za vývoz olejov 200125

Identifikácia zmluvy: Faktúra za vývoz olejov 200125

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Brantner s.r.o

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: Faktúra za vývoz olejov 200125

Fakturovaná suma: 457.81 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 14.04.2023

Dátum doručenia: 19.04.2023

Datum zverejnenia: 19.04.2023

Dokumenty