Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za časopis

Identifikácia

Číslo faktúry: 5923008030

Identifikácia objednávky: Faktúra za časopis

Identifikácia zmluvy: Faktúra za časopis

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina

IČO dodávateľa: 31592503

Predmet faktúry: Faktúra za časopis

Fakturovaná suma: 83.64 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 13.04.2023

Dátum doručenia: 17.04.2023

Datum zverejnenia: 20.04.2023

Dokumenty