Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za telekomunikačné služby

Identifikácia

Číslo faktúry: 8326011009

Identifikácia objednávky: Faktúra za telekomunikačné služby

Identifikácia zmluvy: Faktúra za telekomunikačné služby

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28,817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: Faktúra za telekomunikačné služby

Fakturovaná suma: 31.98 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 15.04.2023

Dátum doručenia: 17.04.2023

Datum zverejnenia: 20.04.2023

Dokumenty