Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za školenie

Identifikácia

Číslo faktúry: 202232954

Identifikácia objednávky: Faktúra za školenie

Identifikácia zmluvy: Faktúra za školenie

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: MADE spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 36041688

Predmet faktúry: Faktúra za školenie

Fakturovaná suma: 60.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 20.04.2023

Dátum doručenia: 20.04.2023

Datum zverejnenia: 21.04.2023

Dokumenty