Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za sladkosti

Identifikácia

Číslo faktúry: 2301332

Identifikácia objednávky: Faktúra za sladkosti

Identifikácia zmluvy: Faktúra za sladkosti

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Tol, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Priemyselná ulica 4765, 05951 Poprad

IČO dodávateľa: 31670385

Predmet faktúry: Faktúra za sladkosti

Fakturovaná suma: 85.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 25.04.2023

Dátum doručenia: 25.04.2023

Datum zverejnenia: 27.04.2023

Dokumenty