Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za knihu

Identifikácia

Číslo faktúry: 0782023

Identifikácia objednávky: Faktúra za knihu

Identifikácia zmluvy: Faktúra za knihu

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Reg.vzdel. centrum -združ. obcí so sídlom v Štrbe

Adresa dodávateľa: Hlavná 188/67, 058 39 Štrba

IČO dodávateľa: 31954502

Predmet faktúry: Faktúra za knihu

Fakturovaná suma: 40.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 19.04.2023

Dátum doručenia: 26.04.2023

Datum zverejnenia: 27.04.2023

Dokumenty