Obec Nová Lesná

Objednávka

Objednávka na skartovanie archívneho materiálu

Identifikácia

Číslo objednávky: 2/2023

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Green Wave Recycling, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Pohranicka ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš

IČO dodávateľa: 45539197

Predmet objednávky: Objednávka na skartovanie archívneho materiálu

Cena objednávky: 300.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Peter Hritz ( Starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 10.01.2023

Datum zverejnenia: 18.01.2023

Dokumenty