Obec Nová Lesná

Objednávka

Objednávka na materiál

Identifikácia

Číslo objednávky: 4/2023

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Papyrus Poprad, a.s.

Adresa dodávateľa: Partizánska 3916, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31678238

Predmet objednávky: Objednávka na materiál

Cena objednávky: 30.19 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Peter Hritz ( Starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 10.01.2023

Datum zverejnenia: 18.01.2023

Dokumenty