Obec Nová Lesná

Objednávka

Objednávka na demontáž vianočnej výzdoby

Identifikácia

Číslo objednávky: 5/2023

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Ing. Peter Kuchár

Adresa dodávateľa: Bajkalská 2335/3, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 37437941

Predmet objednávky: Objednávka na demontáž vianočnej výzdoby

Cena objednávky: 300.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Peter Hritz ( Starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 10.01.2023

Datum zverejnenia: 18.01.2023

Dokumenty