Obec Nová Lesná

Objednávka

Objednávka na sumarizáciu vlastníkov nehnuteľnosti ku kontrole daňovníkov

Identifikácia

Číslo objednávky: 13/2023

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: T-Mapy s.r.o.

Adresa dodávateľa: Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava

IČO dodávateľa: 43995187

Predmet objednávky: Objednávka na sumarizáciu vlastníkov nehnuteľnosti ku kontrole daňovníkov

Cena objednávky: 360.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Peter Hritz ( Starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 31.01.2023

Datum zverejnenia: 08.02.2023

Dokumenty