Obec Nová Lesná

Objednávka

Objednávka na pluhovanie miestnych komunikácií

Identifikácia

Číslo objednávky: 20/2023

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Saraka Marián

Adresa dodávateľa: Družstevná 16, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 32861800

Predmet objednávky: Objednávka na pluhovanie miestnych komunikácií

Cena objednávky: 84.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Peter Hritz ( Starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 09.02.2023

Datum zverejnenia: 23.02.2023

Dokumenty