Obec Nová Lesná

Objednávka

Objednávka na tlač novín Obecný Spravodajca

Identifikácia

Číslo objednávky: 23/2023

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Popradská tlačiareň, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Popradskej brigády 749/13, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 44021763

Predmet objednávky: Objednávka na tlač novín Obecný Spravodajca

Cena objednávky: 214.84 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Peter Hritz ( Starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 28.02.2023

Datum zverejnenia: 06.03.2023

Dokumenty