Obec Nová Lesná

Objednávka

Objednávka na výmenu dverí so zámkom

Identifikácia

Číslo objednávky: 2023/26

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Jan Kulanga

Adresa dodávateľa: Školská 290/25, 059 52 Veľká Lomnica

IČO dodávateľa: 52379787

Predmet objednávky: Objednávka na výmenu dverí so zámkom

Cena objednávky: 232.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Peter Hritz ( Starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 06.03.2023

Datum zverejnenia: 16.03.2023

Dokumenty