Obec Nová Lesná

Objednávka

Materiál pre MŠ -VV činnosť predškoláci

Identifikácia

Číslo objednávky: 2023/28

Názov zmluvy: Materiál pre MŠ -VV činnosť predškoláci

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Papyrus Poprad, a.s.

Adresa dodávateľa: Partizánska 3916, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31678238

Predmet objednávky: Materiál pre MŠ -VV činnosť predškoláci

Cena objednávky: 150.22 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Peter Hritz ( Starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 20.03.2023

Datum zverejnenia: 23.03.2023

Dokumenty