Obec Nová Lesná

Objednávka

Piesok pre MŠ

Identifikácia

Číslo objednávky: 2023/30

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: EUROKRED, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Jesenná 3238/9, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 46963413

Predmet objednávky: Piesok pre MŠ

Cena objednávky: 164.30 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Peter Hritz ( Starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 27.03.2023

Datum zverejnenia: 31.03.2023

Dokumenty