Obec Nová Lesná

Objednávka

Rozpočet na združený chodník

Identifikácia

Číslo objednávky: 2023/34

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Labuda - ASI s.r.o.

Adresa dodávateľa: Obchodná 52/30, 053 15 Hrabušice

IČO dodávateľa: 36603970

Predmet objednávky: Rozpočet na združený chodník

Cena objednávky: 250.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Peter Hritz ( Starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 30.03.2023

Datum zverejnenia: 04.04.2023

Dokumenty