Obec Nová Lesná

Obstaranie

VO Chodník v obci

Identifikácia

Číslo zákazky: VO Chodník v obci

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov úspešného uchádača: Asfalty Tatry s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Nám. sv.Egídia 61, 058 01 Poprad

IČO úspešného uchádača: 47506024

Predmet zákazky: VO Chodník v obci

Cena zákazky: 32192.87 € bez DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 16.09.2019

Datum zverejnenia: 10.01.2020