Obec Nová Lesná

Zmluva

Zámenná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: Zámenná zmluva

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Miroslav Fabián

Adresa dodávateľa: Donská 4869/48, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 641001

Predmet zmluvy: Zámena pozemkovKNC 61/1 na LV 331 s obcou Nová Lesná na LV č.1 KNC 1590/4

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 26.09.2022

Datum zverejnenia: 26.09.2022

Dokumenty Pdf ZZ Fabián.pdf ( veľkosť: 1,2 MB, aktualizované: Pondelok 26. September 2022 12:15 )