Obec Nová Lesná

Zmluva

Zámenná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: Obč. zákon.č.40/1964

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Juraj Glejdura

Adresa dodávateľa: 059 86 Nová Lesná, Slavkovská 216

IČO dodávateľa: 14042022

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je vzájomná zámena pozemkov medzi obec Nová Lesná a predávajúcim Juraj Glejdura

Zmluvná cena: 45.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 08.03.2023

Datum zverejnenia: 08.03.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf ZZ_obec_Glejdura.pdf ( veľkosť: 675,2 KB, aktualizované: Streda 08. Marec 2023 15:10 )