Obec Nová Lesná

Zmluva

Darovacia zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: Podľa ustan.§628 Ob.

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Ján Podolský

Adresa dodávateľa: Landererova 7743/8, 81109 Bratislava

IČO dodávateľa: 760430

Predmet zmluvy: Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti majetku, ako aj miestnej komunikácie a verejného osvetlenia v bode 2.1

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 08.03.2023

Datum zverejnenia: 08.03.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf darovacia zmluva_Podolský.pdf ( veľkosť: 414,4 KB, aktualizované: Streda 08. Marec 2023 15:15 )