Obec Nová Lesná

Zmluva

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

Identifikácia

Číslo zmluvy: Zmluva o osob.údajov

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: WEBY GROUP, s.r.o

Adresa dodávateľa: Nižovec 2a, 960 01 Zvolen

IČO dodávateľa: 36046884

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracovávaní osobných údajov podľa nariadenia EU 2016/679

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 29.12.2022

Datum zverejnenia: 14.03.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf 20230308131703181.pdf ( veľkosť: 160,3 KB, aktualizované: Utorok 14. Marec 2023 12:05 )