Obec Nová Lesná

Zmluva

Zámenná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: V zmysle §611 Ob.zák

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Juraj Glejdura

Adresa dodávateľa: Nová Lesná, Slavkovská 216

IČO dodávateľa: 140302023

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je vzájomná zámena predávajúcou,obec N.Lesná a predávajúcim Juraj Glejdura k parcele KNC č.966/7

Zmluvná cena: 45.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 14.03.2023

Datum zverejnenia: 30.03.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Glejdura 2.pdf ( veľkosť: 2,7 MB, aktualizované: Štvrtok 30. Marec 2023 08:11 )
Pdf Glejdura 1.pdf ( veľkosť: 3,3 MB, aktualizované: Štvrtok 30. Marec 2023 08:11 )