Obec Nová Lesná

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: Obč. zák. č.40/1964

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Jozef Hrubovčák

Adresa dodávateľa: Rastislavova č.3487/20, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 19042023

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je prevod vlastníckeho práva KN C č.774 o výmere 22 m2 na LV č.718 k.ú. Nová Lesná

Zmluvná cena: 164.89 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 19.04.2023

Datum zverejnenia: 20.04.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Hrubovčák.pdf ( veľkosť: 102,1 KB, aktualizované: Štvrtok 20. Apríl 2023 12:35 )