Obec Nová Lesná

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
12.08.2020 Predmetom zmluvy je návrh spoločného diela pod názvom MONOGRAFIA OBCE NOVÁ LESNÁ
Zmluva podľa zákona
1875.00 € s DPH Obec Nová Lesná Mgr. Ingrid Janigová 12.08.2020
12.08.2020 Predmetom zmluvy je návrh spoločného diela pod názvom MONOGRAFIA OBCE NOVÁ LESNÁ
Zmluva podľa zákona
500.00 € s DPH Obec Nová Lesná Ing. Darina Javorská 12.08.2020
12.08.2020 Predmetom zmluvy je návrh spoločného diela pod názvom MONOGRAFIA OBCE NOVÁ LESNÁ
Zmluva podľa zákona
500.00 € s DPH Obec Nová Lesná Ing. Marta Bednárová 12.08.2020
12.08.2020 Predmetom zmluvy je návrh spoločného diela pod názvom MONOGRAFIA OBCE NOVÁ LESNÁ
Zmluva podľa zákona
375.00 € s DPH Obec Nová Lesná RNDr. Adrián Harničár 12.08.2020
27.07.2020 Predmetom je prenájom poľnohospodárskej pôdy parc.1590/1 kataster Nová Lesná.
Nájomná zmluva
78.20 € s DPH Rastislav Kušnirák Obec Nová Lesná 27.07.2020
22.07.2020 Predmetom zmluvy je zriadenie vecného bremena k parcele KNC č.1576 parcela C zapísaná na LV č.1 pre Obec Nová Lesná
Zmluva podľa § 151
0.00 € s DPH Rudolf Skokan Obec Nová Lesná 20.07.2020
29.06.2020 Na základe geom.plánu 83/19 vznikla odčlenením z parcely KNC 932 parcela KNC 932/4 o výmere 15 m2.
Dodatok č.1 k Zmluve
0.00 € s DPH MUDr.Krasula Vladimír s manželkou Violou Obec Nová Lesná 29.06.2020
18.06.2020 Predmetom je výlučný vlastník pozemku KNC 198/3 o výmere 319 m2 vlastníka na LV č.1 Obec Nová Lesná
Dodatok č.1
0.00 € s DPH Villa Sonne s.r.o. a Šándor Baláž s manželkou Obec Nová Lesná 12.06.2020
16.06.2020 Predmetom zmluvy je špecifikácia služieb -vývoz /kuchynský odpad MŠ/BRKO.
Zmluva č.151/BO/2019
20.00 € s DPH Obec Nová Lesná Brantner Poprad, s.r.o 15.06.2020
12.06.2020 Predmetom je výlučný vlastník pozemku KNC č.198/3 o výmere 319 m2 vlastníka na LV č.1 Obec Nová Lesná
Dodatok č.1
0.00 € s DPH Villa Sonne s.r.o. a Šándor Baláž s manželkou Obec Nová Lesná 12.06.2020
08.06.2020 Predmetom zmluvy udeľuje dedič autora súhlas na použitie diela rukopis Nová Lesná- Neuwaldorf.
Licenčná zmluva
2000.00 € s DPH Ema Kontríková Obec Nová Lesná 08.06.2020
04.06.2020 Predmetom zmluvy je cena nehnuteľnosti odsúhlasená obecným zastupiteľstvom
Dodatok č.1
539.65 € s DPH Šándor Baláž s manželkou Annou Obec Nová Lesná 04.06.2020
25.05.2020 Predmetom zmluvy je prehľbenie jazierka pre vytvorenie dostatočnej hľbky pre nasadenie vodných rastlín do jazera.
41/2020
624.00 € s DPH Obec Nová Lesná AF Development, s.r.o 21.05.2020
25.05.2020 Predmetom zmluvy je nákup vodných rastlín do jazera podľa špecifikácie v bode 6 b a fólie a podkladovej textílie na pozemku KNC č.12,13,14 v k.ú. Nová Lesná
42/2020
4300.83 € s DPH Obec Nová Lesná LUKAS Garden s.r.o 21.05.2020
23.04.2020 Predmetom zmluvy je ukončenie stavebných prác-Obnova ciest v Novej Lesnej
Zmluva o dielo 2
4288.91 € s DPH Obec Nová Lesná Asfalty Tatry, s.r.o. 22.04.2020
Zobrazených 121 - 135 z celkových 297.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 19 20