Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za ovocie a zeleninu MŠ

Identifikácia

Číslo faktúry: 1710036736

Identifikácia objednávky: Faktúra za školské ovocie MŠ

Identifikácia zmluvy: Faktúra za školské ovocie MŠ

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Lunys, s.r.o

Adresa dodávateľa: Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36472549

Predmet faktúry: Faktúra za ovocie a zeleninu MŠ

Fakturovaná suma: 18.59 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 15.09.2017

Dátum doručenia: 20.09.2017

Datum zverejnenia: 25.09.2017

Dokumenty