Obec Nová Lesná

Verejné obstarávanie

Datum zverejnenia Predmet zákazky/Číslo zákazky Cena zákazky Objednávateľ Partner Dátum obstarania
10.01.2020 VO Chodník v obci
VO Chodník v obci
32192.87 € bez DPH Obec Nová Lesná Asfalty Tatry s.r.o. 16.09.2019
10.01.2020 VO Chodník v obci
VO Chodník v obci
32192.87 € bez DPH Obec Nová Lesná Asfalty Tatry s.r.o. 16.09.2019
07.07.2016 Rekonštrukcia havarijného stavu strechy Materskej školy Nová Lesná
46006.81 € s DPH Obec Nová Lesná Krypton, s.r.o. 01.07.2016
02.04.2014 Modernizácia verejného osvetlenia v obci
19220-WYP
120000.00 € s DPH Obec Nová Lesná A.I.T. s.r.o 30.11.2013
02.04.2014 Modernizácia verejného osvetlenia v obci
19220-WYP
120000.00 € s DPH Obec Nová Lesná A.I.T. s.r.o 30.11.2013
31.10.2012 Nakladanie so všetkými druhmi odpadov vznikajúcich na území obce Nová Lesná
10291
86183.14 € s DPH Obec Nová Lesná Brantner Poprad, s.r.o 01.09.2012
Zobrazených všetkých 6.