Obec Nová Lesná

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
14.03.2023
Crz:14.03.2023 12:38
Predmetom zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracovávaní osobných údajov podľa nariadenia EU 2016/679
Zmluva o osob.údajov
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná WEBY GROUP, s.r.o 29.12.2022
08.03.2023
Crz:08.03.2023 15:37
Predmetom zmluvy je vzájomná zámena pozemkov medzi predávajúcim obec Nová Lesná a kupujúcim Ing. Jozef Fábry
Občiansky zákon.č.40
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Ing. Jozef Fábry 08.03.2023
08.03.2023
Crz:08.03.2023 15:37
Predmetom zmluvy je vzájomná zámena pozemkov medzi obec Nová Lesná a predávajúcim Juraj Glejdura
Obč. zákon.č.40/1964
45.00 € s DPH Obec Nová Lesná Juraj Glejdura 08.03.2023
08.03.2023
Crz:08.03.2023 15:37
Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti majetku, ako aj miestnej komunikácie a verejného osvetlenia v bode 2.1
Podľa ustan.§628 Ob.
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Ján Podolský 08.03.2023
08.03.2023
Crz:08.03.2023 15:37
Predmetom nájomného vzťahu je prenajatý pozemok, ktorý je použitý pre účely zriadenia terasy k bytu č.1,nachádzajúci sa v BD č.303
Podľa ust. § 663
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Filip Kafka 08.03.2023
24.02.2023
Crz:24.02.2023 11:37
Predmetom zmluvy je poskytnúť fin. príspevok na projekt ,,Farebná obec,, v grantovom programe Regióny 2022, ochrana ŽP
Zmluva č.131202216
2300.00 € s DPH Obec Nová Lesná Ekofond SPP, n.o. 19.01.2023
24.02.2023
Crz:24.02.2023 12:45
predmetom je úprava práv a povinností medzi MAS a užívateľom pri príspevku zo strany MAS
IROP-P892-512-003-00
61750.00 € s DPH Obec Nová Lesná PRO TATRY, o.z. 13.01.2023
08.02.2023
Crz:08.02.2023 15:45
Predmetom zmluvy je dodatok zvýšenie ročného poplatku
A/1607/12/2011
94.99 € s DPH Obec Nová Lesná TOPSET Solutions s.r.o 08.02.2023
08.02.2023
Crz:08.02.2023 15:45
Predmetom zmluvy je spolupráca pri zabezpečení pedagogickej praxe v cvičnej škole v procese realizácie študentov fakulty UMB
Zmluva o spolupráci
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica 06.02.2023
07.02.2023
Crz:07.02.2023 08:06
Predmetom zmluvy je záväzok poskytovať požiadavky mandata mandátovi odborné poradenské a konzultačné služby
Podľa zákon 513/1991
100.00 € s DPH Obec Nová Lesná Progres MG, s.r.o 24.01.2023
05.01.2023
Crz:05.01.2023 11:50
Predmetom zmluvy je grafické riešenie výrobku a prevádzka diela
Podľa obch.zákonníka
549.20 € s DPH Obec Nová Lesná WEBY GROUP, s.r.o 02.01.2023
05.01.2023
Crz:05.01.2023 11:51
Predmetom zmluvy je integrácia redakčného systému Weby portál
Zmluva o prepojení
666.00 € s DPH Obec Nová Lesná WEBY GROUP, s.r.o 02.01.2023
22.12.2022
Crz:22.12.2022 13:09
Predmetom zmluvy je odmena mandatára za funkciu technika BOZP
Dodatok
45.00 € s DPH Obec Nová Lesná Martin Majerčák 20.12.2022
22.12.2022
Crz:22.12.2022 13:09
Predmetom zmluvy je špecifikácia dodacích, fakturačných, platobných, reklamačných a iných podmienok predmetu kúpy.
Rámcová zmluva
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná COOP Jednota Poprad 22.12.2022
22.12.2022
Crz:22.12.2022 13:09
Predmetom zmluvy je zabezpečiť spoločnú činnosť pri plnení úloh preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku
Verejnoprávna zmluva
8000.00 € s DPH Obec Nová Lesná Mesto Vysoké Tatry 22.12.2022
Zobrazených 1 - 15 z celkových 292.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 19 20