Obec Nová Lesná

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
11.10.2017 Predmetom zmluvy je zákazka Zateplenie budovy obecného úradu Nová Lesná
Zmluva o dielo § 536
1812.00 € s DPH Obec Nová Lesná MANIRA, s.r.o 11.10.2017
19.09.2017 Zhotovenie diela- Preložka nadzemného el.vedenia a verejného osvetlenia
Obchodný zákon. §536
20831.00 € s DPH Obec Nová Lesná BEST ELEKTRIC, s.r.o 21.08.2017
30.08.2017 Zmluva za koncert Dni obce
Zmluva o dielo
400.00 € s DPH Obec Nová Lesná Vladimír Hyben 28.08.2017
23.08.2017 Kolaudačné rozhodnutie- Verejná vyhláška
Č.j.598/2017/3-Ká
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Východoslovenská distribučná a.s. 23.08.2017
15.08.2017 Zateplenie budovy obecného úradu Nová Lesná
Zmluva o dielo č.9
322680.06 € s DPH Obec Nová Lesná ARPROG, a.s. Poprad 14.08.2017
15.08.2017 Zateplenie budovy obecného úradu Nová Lesná
Zmluva o dielo č.9
322680.06 € s DPH Obec Nová Lesná ARPROG, a.s. Poprad 14.08.2017
09.08.2017 Prevod vlastníckeho práva kúpy pozemku parc. KNC 352/2, KNC 352/1
Obč.zákonník 40/1964
2400.00 € s DPH Obec Nová Lesná Pavel Harabín a manž.Beáta Harabínová 09.08.2017
20.07.2017 Predloženie odvolania súvisiace s konaním PPÚ Nová Lesná
OÚ-PP_PLO-2017/00047
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Okresný úrad Poprad,odbor pozem.a lesný 19.06.2017
20.07.2017 Návrh na kolaudáciu stavby
598/2017/2-Ká
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Východoslovenská distribučná a.s. 20.07.2017
20.07.2017 Návrh na kolaudáciu stavby
598/2017/2-Ká
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Východoslovenská distribučná a.s. 20.07.2017
19.04.2017 Predmetom nájmu je nebytový priestor budova č.304,na pozemku KNC č.755LV č.1
Zmluva podľa § 663
331.96 € s DPH Slovak Telecom, a.s. Obec Nová Lesná 06.04.2017
07.04.2017 Prevod vlastníckeho práva parc. KN C č.42
Kúpna zmluva OZ č.40
5600.00 € s DPH Obec Nová Lesná Jakub Tonkovič a mnž.Lucia Tonkovičová 04.04.2017
01.03.2017 Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve
11/POHa/2012
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Brantner Poprad, s.r.o 28.02.2017
28.02.2017 Dopravné napojenie pre priprav.výstavbu
49/2017/3-Ká ÚR
0.00 € s DPH Mesto Vysoké Tatry, Starý Smokovec Obec Nová Lesná 28.02.2017
17.02.2017 Projekt pozemkových úprav KNC Nová Lesná
OU-PP-PLO-2017/474
0.00 € s DPH OU Poprad-Pozemkový a lesný odbor Obec Nová Lesná 16.02.2017
Zobrazených 1 - 15 z celkových 94.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7