Obec Nová Lesná

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
16.11.2022
Crz:16.11.2022 15:10
Nájom pozemkov na zabezpečenie stojísk odpadov proti vniknutiu medveďa
178/OPDR/2022
1.00 € s DPH Obec Nová Lesná SR Správa Tatranského národného parku v T. Lomnici 12.09.2022
03.11.2022
Crz:09.11.2022 01:08
Predmetom zmluvy je autorske dielo Monografia obce Nová Lesná
NR SR č.618/2003 Z.z
150.00 € s DPH Obec Nová Lesná Ing. Iveta Bujnová 08.09.2022
03.11.2022
Crz:09.11.2022 01:08
Predmetom zmluvy je operatívny prenájom farebného kopírovacieho zariadenia Ricoh MPC
Zmluva 01/2022
55.00 € s DPH Obec Nová Lesná ADCOMP SK s.r.o 27.10.2022
03.11.2022
Crz:09.11.2022 01:08
Predmetom zmluvy je zriadenie vecného bremena vo forme práve uloženia a strpenia inžinierskych sieti
Zmluva §50 Ob.zákon.
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Milan Oravec a manž. Eva Oravcová 17.10.2022
02.11.2022
Crz:09.11.2022 01:08
Predmetom zmluvy je autorske dielo Monografia obce Nová Lesná
NR SR č.618/2003 Z.z
550.00 € s DPH Obec Nová Lesná Mgr. Boris Švirloch 08.09.2022
26.09.2022
Crz:26.09.2022 12:16
Zámena pozemkovKNC 61/1 na LV 331 s obcou Nová Lesná na LV č.1 KNC 1590/4
Zámenná zmluva
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Miroslav Fabián 26.09.2022
26.09.2022
Crz:26.09.2022 13:10
Zámena pozemkov KNE 1224/2 na LV 389 s obcou Nová Lesná na LV 1 KNC 1590/3
Zámenná zmluva
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Ing.Jozef Fábry 26.09.2022
12.09.2022
Crz:12.09.2022 10:51
Audit účt.uzávierky, overenie výr.správy, overenie dodržiavania rozpočtových pravidiel
Zmluva
1860.00 € s DPH Obec Nová Lesná Ing.Daniela Dudová 12.09.2022
08.09.2022
Crz:08.09.2022 17:04
Predmetom zmluvy je združená dodávky elektriny BIZNIS
5100307520
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Východoslovenská energetika a.s. 07.09.2022
08.09.2022
Crz:08.09.2022 17:04
Predmetom zmluvy je záväzok autora vytvoriť dielo pre objednávateľa-Jazyková a štylistická korektúra autorských textov
NR SR č.618/2003 Z.z
702.00 € s DPH Obec Nová Lesná Mgr. Boris Švirloch 08.09.2022
30.08.2022
Crz:30.08.2022 12:05
Zriadenie vecného bremena po ukončení prác na zaťažených pozemkoch.
86/22/AZ
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. 18.08.2022
25.08.2022
Crz:26.08.2022 01:06
Honorár za koncert počas dní obce 24.8.2022.
Zmluva o dielo
300.00 € s DPH Obec Nová Lesná Timotej Zavacký 24.08.2022
08.08.2022
Crz:08.08.2022 17:09
Zmeny a doplnky územného plánu obce
22012022
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Arching SNV s.r.o. 22.01.2022
04.08.2022
Crz:05.08.2022 12:11
Predmetom je rozšírenie dopravnej infraštruktúry v obci Nová Lesná
13/21
62296.80 € s DPH Obec Nová Lesná BBG stav s.r.o. 29.09.2021
04.08.2022
Crz:05.08.2022 12:11
Predmetom je vybudovanie parkoviska pri materskej škole v obci Nová Lesná.
12/21
7497.79 € s DPH Obec Nová Lesná BBG stav s.r.o. 28.09.2021
Zobrazených 1 - 15 z celkových 274.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 18 19