Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za školské mlieko MŠ

Identifikácia

Číslo faktúry: 71731206

Identifikácia objednávky: Faktúra za školské mlieko MŠ

Identifikácia zmluvy: Faktúra za školské mlieko MŠ

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Tatranská mliekareň a.s.

Adresa dodávateľa: Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 31654363

Predmet faktúry: Faktúra za školské mlieko MŠ

Fakturovaná suma: 1.93 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 11.09.2017

Dátum doručenia: 19.09.2017

Datum zverejnenia: 25.09.2017

Dokumenty