Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za mäso -MŠ

Identifikácia

Číslo faktúry: 17018437

Identifikácia objednávky: Faktúra za mäso MŠ

Identifikácia zmluvy: Faktúra za mäso - MŠ

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Nord Svit, s.r.o

Adresa dodávateľa: Hlavná 5, 059 21 Svit

IČO dodávateľa: 36171093

Predmet faktúry: Faktúra za mäso -MŠ

Fakturovaná suma: 60.40 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 05.09.2017

Dátum doručenia: 05.09.2017

Datum zverejnenia: 25.09.2017

Dokumenty