Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za prenájom TOI

Identifikácia

Číslo faktúry: 20175195

Identifikácia objednávky: Faktúra za prenájom TOI

Identifikácia zmluvy: Faktúra za prenájom TOI

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: TLM trans, s.r.o

Adresa dodávateľa: Hviezdoslavova 5, 083 01 Sabinov

IČO dodávateľa: 48126136

Predmet faktúry: Faktúra za prenájom TOI

Fakturovaná suma: 120.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 31.08.2017

Dátum doručenia: 04.09.2017

Datum zverejnenia: 25.09.2017

Dokumenty