Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za odber vody MŠ

Identifikácia

Číslo faktúry: 517156698

Identifikácia objednávky: Faktúra za odber vody MŠ

Identifikácia zmluvy: Faktúra za odber vody MŠ

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská spoločnosť

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: Faktúra za odber vody MŠ

Fakturovaná suma: 81.05 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 28.08.2017

Dátum doručenia: 04.09.2017

Datum zverejnenia: 25.09.2017

Dokumenty