Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za odber vody cintorín

Identifikácia

Číslo faktúry: 517156697

Identifikácia objednávky: Faktúra za odber vody cintorín

Identifikácia zmluvy: Faktúra za odber vody cintorín

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská spoločnosť

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: Faktúra za odber vody cintorín

Fakturovaná suma: 31.34 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 28.08.2017

Dátum doručenia: 04.09.2017

Datum zverejnenia: 25.09.2017

Dokumenty