Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za ozvučenie Dni obce

Identifikácia

Číslo faktúry: 201708005

Identifikácia objednávky: Faktúra za ozvučenie 19.08.2017

Identifikácia zmluvy: Faktúra za ozvučenie 19.8.2017

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: MACO sound system, s.r.o

Adresa dodávateľa: Rovná 21/5, 059 16 Hranovnica

IČO dodávateľa: 50875515

Predmet faktúry: Faktúra za ozvučenie Dni obce

Fakturovaná suma: 500.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 25.08.2017

Dátum doručenia: 04.09.2017

Datum zverejnenia: 25.09.2017

Dokumenty