Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za práce na doméne novalesna

Identifikácia

Číslo faktúry: 170903

Identifikácia objednávky: Faktúra za práce na domene novalesna

Identifikácia zmluvy: Faktúra za adm.práce na doméne novalesná

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: NZW- Ing.Tomáš Bujna

Adresa dodávateľa: Lipová 104, 059 86 Nová Lesná

IČO dodávateľa: 35113251

Predmet faktúry: Faktúra za práce na doméne novalesna

Fakturovaná suma: 80.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.09.2017

Dátum doručenia: 04.09.2017

Datum zverejnenia: 25.09.2017

Dokumenty