Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za odber plynu MŠ

Identifikácia

Číslo faktúry: 7318740531

Identifikácia objednávky: Faktúra za odber plynu-MŠ

Identifikácia zmluvy: Faktúra za odber plynu-MŠ

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: SPP, a.s

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, 82501 Bratislava

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: Faktúra za odber plynu MŠ

Fakturovaná suma: 104.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.09.2017

Dátum doručenia: 04.09.2017

Datum zverejnenia: 25.09.2017

Dokumenty