Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za organizovanie krúžku šikovných rúk

Identifikácia

Číslo faktúry: 201801

Identifikácia objednávky: Faktúra za organizovanie krúžku šikovných rúk

Identifikácia zmluvy: faktúra za organizovanie krúžku šikovných rúk

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: ESSO, s.r.o

Adresa dodávateľa: 059 86 Nová Lesná č. 306

IČO dodávateľa: 47074221

Predmet faktúry: Faktúra za organizovanie krúžku šikovných rúk

Fakturovaná suma: 1800.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 11.06.2018

Dátum doručenia: 11.06.2018

Datum zverejnenia: 05.07.2018

Dokumenty