Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za odber elektriny

Identifikácia

Číslo faktúry: 2290110296

Identifikácia objednávky: Faktúra za odber elektriny

Identifikácia zmluvy: Faktúra za odber elektriny

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Východoslovenská energetika, a.s

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 040 01Košice

IČO dodávateľa: 44483767

Predmet faktúry: Faktúra za odber elektriny

Fakturovaná suma: 165.29 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 08.06.2018

Dátum doručenia: 13.06.2018

Datum zverejnenia: 05.07.2018

Dokumenty