Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za kameru

Identifikácia

Číslo faktúry: 18333

Identifikácia objednávky: Faktúra za kameru

Identifikácia zmluvy: Faktúra za kameru

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: ADCOMP, s.r.o

Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 9, 05401 Levoča

IČO dodávateľa: 46923748

Predmet faktúry: Faktúra za kameru

Fakturovaná suma: 7744.80 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 12.12.2018

Dátum doručenia: 18.12.2018

Datum zverejnenia: 21.12.2018

Dokumenty