Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za práce na príprave obecných novín

Identifikácia

Číslo faktúry: 181206

Identifikácia objednávky: Faktúra za práce na príprave obecných novín

Identifikácia zmluvy: Faktúra za práce na príprave obecných novín

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: NZW akad.arch. Tomáš Bujna

Adresa dodávateľa: Lipová 104, 059 86 Nová Lesná

IČO dodávateľa: 35113251

Predmet faktúry: Faktúra za práce na príprave obecných novín

Fakturovaná suma: 420.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 18.12.2018

Dátum doručenia: 18.12.2018

Datum zverejnenia: 21.12.2018

Dokumenty