Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za Bio odpad MŠ

Identifikácia

Číslo faktúry: 2051803642

Identifikácia objednávky: Faktúra za Bio odpad MŠ

Identifikácia zmluvy: Faktúra za Bio odpad MŠ

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Brantner, s.r.o

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: Faktúra za Bio odpad MŠ

Fakturovaná suma: 19.20 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 14.12.2018

Dátum doručenia: 20.12.2018

Datum zverejnenia: 21.12.2018

Dokumenty