Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za školenie Urbis

Identifikácia

Číslo faktúry: 20201920

Identifikácia objednávky: Faktúra za školenie URBIS

Identifikácia zmluvy: Faktúra za školenie Urbis

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: MADE spol. s.r.o

Adresa dodávateľa: Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 36041688

Predmet faktúry: Faktúra za školenie Urbis

Fakturovaná suma: 45.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 16.04.2020

Dátum doručenia: 17.04.2020

Datum zverejnenia: 06.05.2020

Dokumenty