Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za správu FW 4/2020

Identifikácia

Číslo faktúry: 20087

Identifikácia objednávky: Faktúra za správu FW 4/2020

Identifikácia zmluvy: Faktúra za správu FW 4/2020

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: ADCOMP SK s.r.o

Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča

IČO dodávateľa: 46923748

Predmet faktúry: Faktúra za správu FW 4/2020

Fakturovaná suma: 90.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 04.05.2020

Dátum doručenia: 05.05.2020

Datum zverejnenia: 13.05.2020

Dokumenty