Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za administrátorské práce novalesna

Identifikácia

Číslo faktúry: 200501

Identifikácia objednávky: Faktúra za administrátorské práce novalesna

Identifikácia zmluvy: Faktúra za administrátorské práce novalesna

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: NZW Ing. Tomáš Bujna

Adresa dodávateľa: Lipová 104, 059 86 Nová Lesná

IČO dodávateľa: 35113251

Predmet faktúry: Faktúra za administrátorské práce novalesna

Fakturovaná suma: 80.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.05.2020

Dátum doručenia: 07.05.2020

Datum zverejnenia: 13.05.2020

Dokumenty